Uczyli się rozwiązywania konfliktów

Na zaproszenie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Woli Krzysztoporskiej Teatr Artystyczny „Inspiracja” z Krakowa zaprezentował dla uczniów klas 0-IV Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie, przedszkolaków z Przedszkola Samorządowego w Woli Krzysztoporskiej oraz Przedszkola SPSK w Woli Krzysztoporskiej spektakl profilaktyczny pt. „Poskromienie nieznośnego Smoka”.

Głównym przesłaniem spotkań było zwrócenie uwagi na pozytywne relacje między przyjaciółmi i istotę komunikacji w grupie. Artyści uwrażliwiali dzieci na zjawisko przemocy i agresji, namawiali do stosowania „magicznych słów” – proszę, dziękuję, przepraszam. Spektakl koncentrował się na nauce kontrolowania emocji i pokazywał konstruktywne sposoby rozwiązywania konfliktów.
– Dzieci były bardzo zaangażowane w spektakl i z pewnością już wiedzą, co robić, aby dobrze czuć się w grupie przyjaciół i aby innym z nami również było dobrze – mówi Marta Kopacka z GKRPA.
Natomiast dla uczniów klas VI-VIII i gimnazjum Szkoły Podstawowej im. Ks. Mariana Wiewiórowskiego w Gomuline odbył się spektakl profilaktyczny pt. „Nad przepaścią”.
Celem spektaklu było poznanie siebie i innych członków grupy, poznanie swoich mocnych i słabych stron, uwrażliwienie uczniów na wartości, którymi kierują się w życiu, zachęcenie uczniów do wyznaczenia sobie celów i stopniowego ich realizowania.
Przedstawione treści uwrażliwiły dzieci na wartości i świadome kierowanie się nimi w życiu, dokonywanie wyborów zgodnych z cenionymi wartościami, uświadomienie sobie, co może nam uniemożliwić realizację naszych planów.