Ulica „bez nazwy” już asfaltowa

Ulica "bez nazwy" w Woli Krzysztoporskiej - nowy asfalt z chodnikiem i wjazdami do posesji

Jeszcze do niedawna to była nieutwardzona droga wewnętrzna. Teraz pokrywa ją nowy asfalt. Mowa o tzw. ulicy „bez nazwy” w Woli Krzysztoporskiej. Jej przebudowę sfinalizowano pod koniec września.

Ulica „bez nazwy” była dotąd nieutwardzoną drogą wewnętrzną o znaczeniu lokalnym. Po rozbudowie zostanie zaliczona do kategorii dróg gminnych. Inwestycja polegała na wykonaniu drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej, wpustami ulicznymi i przydrożnym rowem odwadniającym. W efekcie powstała asfaltowa jezdnia o szerokości 5 m wraz z chodnikiem i zjazdami do posesji wykonanymi z kostki betonowej.
Już w czasie prac okazało się, że teren, po którym przebiega droga, jest mało stabilny i wymaga wzmocnienia. Te dodatkowe roboty podniosły koszt inwestycji o około 160 tys. zł. Ostatecznie projekt obejmujący przebudowę ulicy „bez nazwy” w Woli Krzysztoporskiej o długości 485 m kosztował 1.120.337 zł.

Warto dodać, że inwestycja ta uzyskała finansowe wsparcie Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, a kwota dofinansowania to 570.556 zł.