Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Orkiestra Dęta z Gomulina

Wójt Gminy Wola Krzysztoporska informuje, że w dniu 17 sierpnia 2022 roku do Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska wpłynęła oferta uproszczona złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Gomulinie na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn.: „Rozpowszechnianie kultury i sztuki wśród lokalnej społeczności”.

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 1057 z późn. zm.) oferta zostaje upubliczniona na okres 7 dni tj. do dnia 24 sierpnia 2022 roku.

Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do dnia 31 sierpnia może zgłosić do niej uwagi. Po upływie tego terminu oraz po rozpatrzeniu uwag, zostanie podjęta decyzja w sprawie zawarcia umowy realizacji zadania publicznego.

 

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Oferta Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
888 KB 146