Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Orkiestra Dęta z Gomulina

Wójt gminy Wola Krzysztoporska informuje, że w dniu 11 sierpnia 2022 roku do Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska wpłynęła oferta uproszczona złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Gomulinie na realizację zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn.: „Rozpowszechnianie kultury i sztuki wśród lokalnej społeczności”.

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każdy, w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty, tj. do dnia 18 sierpnia 2022 roku włącznie, może zgłosić do niej uwagi. Po upływie tego terminu oraz po rozpatrzeniu uwag, zostanie podjęta decyzja w sprawie zawarcia umowy realizacji zadania publicznego.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Orkiestra Dęta OSP Gomulin 705 KB 162