Uroczyste otwarcie placu zabaw w Parzniewicach

W dniu 23 kwietnia br. odbyło się uroczyste otwarcie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Parzniewicach wybudowanego w ramach projektu „Radosna Szkoła”. W uroczystości tej uczestniczyli uczniowie i zaproszeni goście: Wójt Gminy Roman Drozdek, zastępca Wójta Mieczysław Warszada, Skarbnik Wiesław Jagiełło, przewodnicząca Rady Gminy Maria Głowacka, kier. Referatu Finansów i Budżetu Jadwiga Robak, przewodnicząca Komisji Oświaty Beata Wieczorek, ks. proboszcz Antoni Góra, kier. Referatu Budownictwa Paweł Zajączkowski, przedstawiciele Rady Rodziców SP w Parzniewicach.

Uroczystość rozpoczęła Dyrektor Szkoły Paulina Dziadczyk, która powitała przybyłych gości, oraz zebrane dzieci z oddziału przedszkolnego oraz klas I-III. Następnie swoje umiejętności aktorskie i wokalne przedstawiły dzieci z oddziału przedszkolnego przygotowane przez p. Karolinę Stempień oraz uczniowie z zespołu wokalnego „Iskierki” przygotowane przez p. Lidię Nicińską. Po części artystycznej i uroczystym przecięciu wstęgi goście zaproszeni zostali na poczęstunek przygotowany przez mamy z Rady Rodziców.