Urząd Gminy zamknięty dla interesantów! Wójt gminy apeluje!

Zamieszczamy apel wójta gminy Wola Krzysztoporska Romana Drozdka. Przekazujemy też nowe informacje o funkcjonowaniu Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Roman Drozdek, wójt gminy Wola Krzysztoporska

Drodzy mieszkańcy!

W związku z ogłoszeniem w kraju stanu epidemii, a także potwierdzeniem przypadków zakażenia koronawirusem w Piotrkowie Trybunalskim i sąsiedniej gminie Rozprza, zwracam się z prośbą i jednocześnie apeluję do wszystkich mieszkańców gminy Wola Krzysztoporska, żeby – o ile to możliwe – pozostali w domu i ograniczyli wzajemne kontakty do minimum. Zróbmy to dla siebie, ale przede wszystkim dla naszych seniorów i osób chorych, które w szczególny sposób są narażone na konsekwencje zarażenia. Ta nadzwyczajna sytuacja wymaga szczególnych rozwiązań – także w zakresie pracy samorządu (patrz poniżej). Potraktujmy je ze zrozumieniem, bo podyktowane są troską o zdrowie mieszkańców. Traktujmy wszelkie wytyczne związane z ogłoszeniem epidemii poważnie.

Apeluję też do rodziców, dzieci i młodzieży o rozwagę i odpowiedzialne zachowanie w tym szczególnym okresie. Pamiętajmy, że zawieszenie zajęć w placówkach oświatowych to nie jest czas dodatkowych ferii, ale forma odizolowania od potencjalnego ryzyka.

Dla nas wszystkich to trudny czas. Bądźmy odpowiedzialni i solidarni we wspólnym przetrwaniu tego trudnego okresu!

Z wyrazami troski

wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek

 

Urząd Gminy zamknięty dla interesantów!

 

W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców gminy Wola Krzysztoporska wprowadzamy szczególne zasady funkcjonowania Urzędu Gminy. Od wtorku (24 marca) Urząd Gminy będzie całkowicie zamknięty dla interesantów. Część pracowników pracowała będzie zdalnie. Wciąż jednak pozostaniemy do Państwa dyspozycji. Ważną korespondencję będzie można zostawić w skrzynce pocztowej znajdującej się przed Urzędem Gminy.

Cały czas też możliwe jest konsultowanie spraw drogą telefoniczną i mailową. W sprawach pilnych prosimy o korzystanie z tej formy kontaktu z Urzędem Gminy. Sposób załatwienia spraw opisany jest w kartach usług dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu

Wszelką korespondencję opatrzoną podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym można przesłać drogą elektroniczną na Urzędową Skrzynkę Podawczą poprzez platformę ePUAP

Na bieżąco obsługiwane będą natomiast sprawy dotyczące aktów zgonu.

Powyższe zalecenia mają na celu maksymalnie ograniczyć możliwość zarażenia koronawirusem.

 

Kontakt z Urzędem Gminy

Sekretariat:
Tel. 44-616-39-61
Fax. 44-616-39-60
e-mail: sekretariat@wola-krzysztoporska.pl

Referaty Urzędu Gminy

 
Referat Budownictwa i Nieruchomości
tel. 44 616-39-74, 44 616-39-73, 44 616-39-72, 44 616-39-75

Referat Finansów i Płac
tel. 44 616-39-89 (pok. 10), 44 616-39-71 (płace), 44 616-39-75 (pok. 9)

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
44 616-39-82, 44 616-39-83

 
Referat Organizacji i Kadr
obsługa sekretariatu, tel. 44 616-39-61
obsługa Rady Gminy, tel. 44 616-39-67
44 616-39-86

 
Referat Podatków i Opłat
44 616-39-88, 44 616-39-87, 44 616-39-70,44 616-39-69
 

Referat Spraw Obywatelskich
tel. 44 616-39-80, 44 616-39-81

Referat Wodociągów i Kanalizacji
tel. 44 616-37-26, 697-607-647

Kontakt alarmowy
– dla ujęć: Jeżów, Woźniki, Parzniewice – Wiesław Szafrański (konserwator) – kom. 665 303 552
– dla ujęć: Kacprów, Rokszyce, Gomulin – Janusz Furczyński – kom. 695 656 069
– tel. 44 616-39-84 (prowadzenie rozliczeń z odbiorcami usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków)

 
Referat Zamówień Publicznych, Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych i Promocji
tel. 44 616-39-76, 44 616-39-78

Stanowisko ds. Edukacji
tel. 44-616-39-68

Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego
Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych
tel. 44-616-39-68

Stanowisko ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
tel. 691-200-865,

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK)
(Wola Krzysztoporska, ul. Cmentarna 22)
zamknięty do odwołania

Numery telefonów do poszczególnych referatów UG dostępne są też na stronie http://bip.wola-krzysztoporska.pl/.

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Woli Krzysztoporskiej w trybie ograniczonego dostępu prowadzi nadal obsługę osób oczekujących wsparcia w zakresie pomocy społecznej.
W sprawach wszelkich wątpliwości prosimy o kontakt z GOPS od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 pod numerami telefonów tel.: 44 616-32-84, 44 647-36-86, 501-757-740, 505-721-462, fax: 44 616 32 84 (wewnętrzny 12). Apelujemy, aby do niezbędnego minimum ograniczyć wizyty w GOPS.
W tej chwili GOPS zajmuje się organizacją pomocy żywnościowej dla osób objętych kwarantanną.