Ustny przetarg na sprzedaż drewna

Na podstawie § 10 zarządzenia nr 127 wójta gminy Wola Krzysztoporska z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z wycinki drzew z nieruchomości będących własnością Gminy Wola Krzysztoporska, wójt gminy Wola Krzysztoporska ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż drewna pozyskanego z drzew usuwanych z nieruchomości stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska.

Przedmiotem sprzedaży jest drewno (w łącznej ilości 71,73 m3) pozyskane w wyniku wycięcia drzew z nieruchomości stanowiących własność Gminy Wola Krzysztoporska – szczegółowy wykaz drewna przedstawia załącznik nr 2.

Drewno będące przedmiotem sprzedaży można oglądać w miejscu jego składowania dz. nr ewid. 480/33 obręb Wola Krzysztoporska (Wola Krzysztoporska, ul. Fabryczna).
Pierwszy przetarg pisemny przeprowadzony był 13 listopada 2019 r. – bezskutecznie. Drugi przetarg pisemny przeprowadzony 19 listopada 2019 r. – bezskutecznie.
Kolejny przetarg – tym razem ustny nieograniczony – odbędzie się w siedzibie sprzedającego w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska, ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska dnia 27 listopada 2019 r. (środa) o godz. 12.00 pok. nr 5 (parter).
Szczegóły w załączeniu.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 odt 1 Wykaz drzew przeznaczonych do sprzedaży. 26 KB 536
2 odt 2 Umowa 18 KB 328
3 pdf doc08427620191125123648 638 KB 342
4 doc III ustny przetarg 18 KB 360