Uwaga! Afrykański pomór świń!

Dwie świnie z kolczykami w uszach
fot. Pixabay

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Piotrkowie Trybunalskim informuje, iż zgodnie z Rozporządzeniem Nr 12/2021 Wojewody Łódzkiego z dnia 25.06.2021 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa łódzkiego określono obszar zagrożony wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, obejmujący w powiecie piotrkowskim w:

– gminie Czarnocin miejscowości: Abram, Rzepki-Lesisko, Bieżywody, Biskupia Wola, Budy Szynczyckie, Ciepłuch, Czarnocin, Dalków, Krzyżówka, Ochota, Ostrówek, Parcela, Ruta Żeromska, Rzepki, Szynczyce, Szynczyce-Parcela, Tychów, Wola Kutowa, Zamość, Zamość-Kolonia Druga, Zawodzie, Rzepki Szlacheckie, Rzepki Włościańskie, Stara Wieś, Zamość-Folwark, Zamość-Kolonia Pierwsza,

– gminie Grabica miejscowości: Bleszyn, Dziwie, Grabica-Kolonia, Lubonia, Lutosławice Rządowe, Lutosławice Szlacheckie, Majdany, Majdany-Kolonia, Maleniec, Niwy Jutroszewskie, Żeronie, Kolonijka, Dziwle-Parcela,

– gminie Moszczenica miejscowości: Dąbrówka, Gościmowice-Stara Wieś, Gościmowice Drugie, Gościmowice Pierwsze, Pieńki, Pieńki Sierosławskie, Podolin, Podolin-Baniuch, Podolin-Kolonia, Podolin-Parcela, Podolin-Psia Górka, Podolin-Stara Wieś, Podolin-Zorek, Rękoraj, Rękoraj-Kolonia, Sierosław, Srock, Srock Prywatny, Srock Rządowy, Kolonia Srock.

Zgodnie z Rozporządzeniem na obszarach zagrożonych, o których mowa, zakazuje się:

  • wywożenia świń oraz materiału biologicznego świń z gospodarstw bez zgody właściwego powiatowego lekarza weterynarii;
  • transportu świń po drogach publicznych lub wewnętrznych, z wyłączeniem dróg wewnętrznych w gospodarstwach, z wyjątkiem transportu świń do rzeźni za zgodą właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii;
  • organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt.

Na obszarach zagrożonych, o których mowa w Rozporządzeniu, nakazuje się:

  • oczyszczenie, odkażenie, a jeżeli jest to konieczne, także dezynsekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu zwierząt, tusz, pasz, nawozów naturalnych lub przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;
  • zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w szczególności odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące;
  • niezwłoczne powiadamianie właściwego powiatowego lekarza weterynarii przez posiadaczy świń o wszystkich przypadkach padłych lub chorych świń w gospodarstwie;
  • oznakowanie obszaru, poprzez umieszczenie na granicach obszaru, na drogach publicznych trwałych tablic z napisem: „AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ OBSZAR ZAGROŻONY”, przy czym tablica i napis na niej ma mieć takie wymiary, aby był czytelny z odległości co najmniej 100 m.

Wprowadza się czasowe ograniczenie w przemieszczaniu się osób i pojazdów poprzez zakaz ich ruchu na drodze powiatowej nr 3313E Kruszów – Kałkowa Wola na odcinku od zachodniej granicy działki ewidencyjnej nr 241/5 w kierunku wschodnim do granicy gminy Tuszyn (na działkach ewidencyjnych nr 241/5 i 241/6 w obrębie ewidencyjnym 0008 Kruszów, gmina Tuszyn, powiat łódzki-wschodni) w terminie od 30.06.2021 r. do 21.07.2021 r.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf akt 199 KB 200