UWAGA AZBEST!

Informujemy, iż w 2020 roku Gmina Wola Krzysztoporska będzie ubiegała się o pozyskanie środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na realizację zadania z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej pragnące pozbyć się azbestu z terenu nieruchomości położonych na terenie Wola Krzysztoporska, w terminie do 31 grudnia 2019 r. zobowiązane są do złożenia kompletu uzupełnionych dokumentów tj.:

  • wniosek,
  • zgoda współwłaściciela,
  • oświadczenie – ochrona danych osobowych,
  • oświadczenie.

Informacja dla osób prowadzących działalność rolniczą

Działalność rolnicza – w przypadku jeżeli azbest zalega na budynku, który jest ściśle związany z działalnością rolniczą (np. budynek gospodarczy, w którym znajdują się maszyny rolnicze), dofinansowanie traktowane jest jako pomoc „de minimis” w rolnictwie (na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. 2010 r. Nr 121, poz. 810). W związku z powyższym wnioskodawca musi złożyć dodatkowe dokumenty do wniosku:

– oświadczenie o nieprzekroczeniu kwoty 15 tys. euro (jeżeli suma pomocy publicznej otrzymanej w okresie 3 lat (bieżący rok oraz 2 poprzednie lata) oraz pomocy wnioskowanej nie przekracza kwoty będącej równowartością 15 tys. euro);

– formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Jeżeli wnioskodawca nigdy nie otrzymał pomocy „de minimis” w rolnictwie, przedkłada z wnioskiem jedynie oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w rolnictwie.

 Więcej informacji można uzyskać w pokoju nr 14 w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska, ul. Kościuszki 5 lub pod numerem telefonu 44 6163983.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf doc08499920191210150449 2 MB 961
2 odt Oświadczenie 15 KB 339
3 odt RODO 26 KB 323
4 doc wniosek_azbest 19 KB 326