Uwaga! Komunikat KRUS w sprawie składek!

Jesteś rolnikiem i nie otrzymałeś przekazu dotyczącego składek na ubezpieczenie za III kwartał? KRUS w Piotrkowie Trybunalskim informuje rolników o wysokości składek na ubezpieczenie społeczne rolników i na ubezpieczenie zdrowotne.

Oto treść komunikatu KRUS:

Komunikat PT KRUS w Piotrkowie Trybunalskim
w sprawie terminu na opłacenie składek za III kw. 2016

Informacja dla rolników, którzy w lipcu 2016 r. nie otrzymali przekazów z wysokością składek na ubezpieczenie społeczne rolników i na ubezpieczenie zdrowotne za III kwartał 2016 r.

Składki na ubezpieczenie społeczne rolników i ubezpieczenie zdrowotne w III kwartale 2016 r. pozostają na tym samym poziomie co w II kw. 2016 r.

W związku tym:
1) w ubezpieczeniu społecznym rolników, łączna podstawowa składka kwartalna wynosi: 390,00 zł

(miesięcznie składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie wynosi 42,00 zł za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu, miesięcznie podstawowa składka na ubezpie¬czenie emerytalno-rentowe wynosi 88,00 zł za każdą osobę podlegającą temu ubezpieczeniu)

Numer konta do wpłaty składki na ubezpieczenie społeczne:
92 1010 1371 0030 2718 9960 0000

2) w ubezpieczeniu zdrowotnym miesięczna składka za każdego podlegającego ubezpieczeniu:

. rolnika i domownika w gospodarstwie rolnym o powierzchni 6 i więcej hektarów przeliczeniowych wynosi 1 zł za każdy pełen hektar przeliczeniowy użytków rolnych,

• domownika w gospodarstwie rolnym stanowiącym samoistny dział specjalny produkcji rolnej wynosi 129 zł.

Numer konta do wpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotne:
81 1010 1371 0030 2713 9251 0000

Kasa przypomina, że wypełniając przekaz do zapłaty składek za III kwartał 2016 r
. na ubezpieczenie społeczne rolników albo na ubezpieczenie zdrowotne w polu – „Tytułem” należy wpisać odpowiednio „składki za III kwartał 2016 r. na ubezpieczenie społeczne rolników” albo „składki za III kwartał 2016 r. na ubezpieczenie zdrowotne” oraz numer UNO lub NKU płatnika składek.