Uwaga, można się pozbyć folii i odpadów rolniczych!

Baloty ze słomą opakowane folią rolniczą

Wójt gminy Wola Krzysztoporska informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Zainteresowani rolnicy powinni złożyć stosowne oświadczenie w Urzędzie Gminy w Woli Krzysztoporskiej do 9 sierpnia 2021 r.

Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych pochodzących z rolnictwa.
Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych. Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego, a ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.
Gmina, aby móc skorzystać z w/w dofinansowania, jest zobowiązana do przeprowadzenia inwentaryzacji w celu ustalenia ilości odpadów pochodzących z działalności rolniczej na terenie gminy Wola Krzysztoporska.

Za odpady pochodzące z działalności rolniczej uznaje się:

  • folię rolniczą,
  • siatki i sznurki do owijania balotów,
  • opakowania po nawozach,
  • Big Bag

W związku z powyższym zainteresowani mieszkańcy (rolnicy) zamierzający skorzystać z pomocy powinni złożyć stosowne oświadczenie w Urzędzie Gminy w Woli Krzysztoporskiej w terminie do 9 sierpnia 2021 r.

Druk deklaracji znajduje się na stronie internetowej Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska lub do pobrania w Urzędzie Gminy pokój nr 14.

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć wyżej wymienione odpady pochodzące z produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę.
Zadanie będzie realizowane pod warunkiem pozyskania przez Gminę Wola Krzysztoporska dofinansowania z NFOŚiGW w Warszawie. Informujemy, że złożenie oświadczenia nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą do roszczeń.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawę 59 KB 185
2 odt oświadczenie pomoc de minimis 14 KB 193
3 doc oświadczenie_folie rolnicze 31 KB 207