Uwaga! Można składać wnioski suszowe!

Informujemy, że rolnicy poszkodowani na skutek suszy mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych. Wnioski należy składać do Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska w dniach od 8 lipca do 12 lipca 2019 roku.

UWAGA! Według monitoringu suszy rolniczej prowadzonego przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, w chwili obecnej zagrożenie suszą na terenie gminy Wola Krzysztoporska występuje dla zbóż ozimych i jarych, rzepaku, rzepiku, kukurydzy na ziarno, kukurydzy na kiszonkę oraz łąk i pastwisk na glebach kategorii I (piasek, piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty ) i kategorii II (piasek gliniasty lekki, piasek gliniasty lekki pylasty, piasek gliniasty mocny, piasek gliniasty mocny pylasty).

Formularz wniosku wraz z oświadczeniami jest dostępny w Urzędzie Gminy (pokój nr 14) oraz do pobrania w wersji elektronicznej:

– wniosek oszacowanie szkód przez komisję w gospodarstwie rolnym:

https://www.lodzkie.eu/data/other/wniosek_o_oszacowanie_szkod_przez_komisj_4.pdf

– oświadczenie o strukturze upraw i poniesionych szkodach:

https://www.lodzkie.eu/data/other/oswiadczenie_nr_1_o_strukturze_upraw_i_p_2.pdf

– oświadczenie o produkcji zwierzęcej towarowej (sprzedanej) i poniesionych szkodach:

https://www.lodzkie.eu/data/other/oswiadczenie_nr_2_o_produkcji_zwierzecej_2.pdf

Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o płatność bezpośrednią na rok 2019 oraz wydruk z Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ).

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 44 616-39-83, 44 616-39-82 lub osobiście w pokoju nr 14 Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska.