Uwaga, planowane są przerwy w dostawie wody!

przerwa w dostawie wody

Gmina Wola Krzysztoporska – Referat Wodociągów i Kanalizacji informuje, że w związku z przebudową sieci wodociągowej w dniu 24.01.2023 r. nastąpi przerwa w dostawie wody dla niżej wymienionych miejscowości:

– Krzyżanów, od nr 1 do nr 25a i od nr 55 do nr 80
– Piaski,
– Glina,

Przewidywany czas przerwy – godz. 8:00 – 15:00 (7 godzin).

Gmina Wola Krzysztoporska – Referat Wodociągów i Kanalizacji informuje jednocześnie, że z przyczyn niezależnych od Gminy może nie dojść do wyłączeń w wyżej podanym terminie, a przewidywany czas przerwy oraz zakres przerwy planowanej może ulec zmianie.