Uwaga na podrobiony alkohol!

W związku z przypadkami śmiertelnych zatruć alkoholem na Ukrainie, Służba Celna rozpoczęła akcję informacyjną skierowaną do społeczeństwa dotyczącą zagrożeń związanych z nabywaniem alkoholu z niewiadomych źródeł.

Służba Celna
ostrzega!

W związku z zaistniałymi przypadkami zatrucia i śmierci po spożyciu podrobionego alkoholu, jakie miały miejsce w ostatnich dniach na terytorium Ukrainy, Służba Celna przestrzega przed nabywaniem wszelkich wyrobów zawierających alkohol, pochodzących z niewiadomych źródeł, szczególnie oferowanych do sprzedaży na miejskich bazarach i targowiskach oraz w innych miejscach niż legalne placówki handlowe.

Dotychczasowe ujawnienia Służby Celnej oraz innych służb, potwierdzają, że nielegalny alkohol sprzedawany jest głównie w butelkach plastikowych (zwyczajowo wykorzystywanych, jako opakowania jednostkowe oleju spożywczego), ale i w butelkach szklanych po wódkach różnych marek polskich i zagranicznych. Opakowania zwykle nie posiadają zabezpieczeń w postaci banderol akcyzowych.

O zauważeniu prób sprzedaży takich wyrobów należy niezwłocznie poinformować najbliższy urząd celny, komisariat policji lub posterunek Straży Granicznej.

Telefon interwencyjny Służby Celnej: 800-060-000
(całodobowo); e-mail: powiadom-clo@mofnet.gov.pl
lub pod nr tel.: 42 63 88 203 oraz 42 63 88 276
(w godzinach:7:15 – 15:15).