Uwaga, potrzebna krew dla chłopca z Bujen i strażaka z Piotrkowa!

W środę, 14 grudnia od godziny 9.00 do 13.00 w budynku internatu przy Zespole Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Bujnach (ul. Piotrkowska 30) odbędzie się akcja honorowego oddawania krwi pod hasłem „Młoda krew ratuje życie”.

Krew będzie zbierana dla małego mieszkańca Bujen – Bartosza Latusa, który obecnie przebywa w Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz Michała Krawczyka, pacjenta Polikliniki MSWiA w Łodzi, pracownika Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim.
GRUPA KRWI NIE MA ZNACZENIA!!!

Dawca musi posiadać przy sobie dokument stwierdzający jego tożsamość (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja ubezpieczeniowa, legitymacja szkolna lub studencka).

Oddanie krwi to jeden z najcenniejszych darów, to danie drugiemu WIARY – często traconej w wyniku choroby, to niejednokrotnie NADZIEJA na wyleczenie.
Pamiętajmy o tym!