Uwaga! Stypendia pomostowe dla tegorocznych absolwentów!

plakat stypendia pomostowe - w kilku kwadratach młodzi ludzie różne opcje wsparcia - stypendia, warsztaty, staże

Nawet 700 zł miesięcznie może dostać tegoroczny absolwent szkoły średniej w ramach stypendium pomostowego. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić!

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Łodzi informuje o rozpoczęciu XX Edycji Programu Stypendiów Pomostowych 2021/2022. Celem programu jest ułatwienie młodzieży ze wsi i z małych miast pokonania trudnej dla niej bariery związanej z rozpoczęciem nauki w szkole wyższej, poprzez ufundowanie stypendiów na pierwszy rok studiów oraz założenie, że perspektywa uzyskania takiego stypendium będzie działać motywująco na uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

 

Uwaga maturzysto 2021, który ukończyłeś szkołę ponadgimnazjalną w 2021 roku!

stypendium 700 zł/miesiąc!!!

 

Możesz otrzymać stypendium pomostowe na I roku studiów w wysokości 700 zł/miesiąc, jeśli spełnisz jednocześnie następujące 4 warunki:

  1. Zdasz dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym (uzyskasz odpowiednią ilość punktów zgodną z wymaganiami programu);
  2. Zostaniesz przyjęty w roku akademickim 2021/2022 na I rok studiów stacjonarnych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
  3. Mieszkasz na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców;
  4. Pochodzisz z niezamożnej rodziny (w której dochód na osobę nie przekracza 1960 zł brutto);

 

I dodatkowo jeden z poniżej wymienionych warunków:

– pochodzisz z rodziny (czyli jesteś dzieckiem) byłego pracownika PGR lub

– jesteś/byłeś uczestnikiem* finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej lub

– jesteś członkiem rodziny wielodzietnej lub jesteś/byłeś wychowankiem rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka lub

– masz rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji programu.

* Jeśli finałowy etap olimpiady został odwołany z powodu epidemii koronawirusa, o stypendium pomostowe w segmencie IB aplikować mogą kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do III (finałowego) etapu danej olimpiady.

Wnioski wypełnianie są wyłącznie on-line na www.stypendia-pomostowe.pl.

Aplikacja będzie aktywna w terminie od 1 lipca do 16 sierpnia 2021 r., do godz. 16.00, natomiast dokumentację w wersji papierowej należy dostarczyć do: KOWR OT Łódź, ul. Północna 27/29.

Nr telefonu do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości – 42 632 59 91.

Optymalnym źródłem informacji o programie jest strona internetowa FEP www.stypendia-pomostowe.pl.

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XX Edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2021/2022 w załączeniu.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf stypendia pomostowe 4 MB 198