Uwaga – ważna informacja dla użytkowników gminnego HotSpota

Uprzejmie informujemy, że z dniem  01.01.2017 r. po ponad ośmiu latach funkcjonowania gminny HotSpot przestanie funkcjonować w dotychczasowym kształcie i zostanie na stałe wyłączony.

Powodem wyłączenia HotSpota są zarówno względy prawne jak i techniczne. HotSpot, który został uruchomiony w kwietniu 2008 uległ awarii i obecnie wymaga gruntownej naprawy. Jednakże z uwagi na zmianę jaka zaszła na rynku usług internetowych oraz aktualne stanowisko Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej  dalsze funkcjonowanie HotSpota gminnego nie jest możliwe.

Zgodnie ze stanowiskiem Prezesa UKE z dnia 10 września 2013 r. gminy nie powinny konkurować z podmiotami prywatnymi na rynku usług telekomunikacyjnych w zakresie dostępu do internetu w obszarach mieszkalnych.  W chwili uruchamiania HotSpota w 2008 r. dostęp do takich usług na terenie Gminy Wola Krzysztoporska był ograniczony. Obecnie ze względu na ogromny postęp techniczny usługi takie oferuje co najmniej kilku operatorów prywatnych. Zgodnie z przytoczonym stanowiskiem Prezesa UKE oferowanie przez gminę bezpłatnego internetu może być w takiej sytuacji potraktowane jako czyn nieuczciwej konkurencji. O ile podczas kilku pierwszych lat funkcjonowania gminny HotSpot odegrał swoją pozytywną rolę i na terenie Woli Krzysztoporskiej oraz okolicznych miejscowości prawie 100 osób systematycznie z niego korzystało, o tyle obecnie w dobie powszechnej dostępności  na wolnym rynku tego typu usług, dalsze jego funkcjonowanie straciło rację bytu. Należy jeszcze dodać, że w ostatnim okresie systematycznie z Hot-Spota gminnego  korzystało ok 30 osób z terenu Gminy.

Ponadto informujemy, że nadal będzie funkcjonował  HotSpot  w ograniczonym  kształcie tj obejmujący teren Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska i jego bezpośrednie otoczenie.