Uwaga! Wstrzymanie naboru wniosków o udzielenie dotacji na wymianę pieca w 2022 roku!

stary niebieski piec węglowy

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA O WSTRZYMANIU NABORU WNIOSKÓW O UDZIELENIE DOTACJI NA WYMIANĘ PIECA W 2022 ROKU.

Wójt Gminy Wola Krzysztoporska informuje, że w ramach naboru wniosków od osób fizycznych zainteresowanych otrzymaniem dotacji celowej z budżetu gminy Wola Krzysztoporska na wymianę źródła ogrzewania w budynkach mieszkalnych, ogłoszonego w dniu 08.03.2022r., w związku z uchwałą Rady Gminy Wola Krzysztoporska Nr XVIII/156/20 z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu gminy Wola Krzysztoporska na dofinansowanie przedsięwzięć służących ochronie powietrza atmosferycznego i klimatu, złożone zostały wnioski na łączna kwotę dotacji przekraczającą środki z budżecie gminy Wola Krzysztoporska przewidziane na ten cel w 2022 roku.

Wobec powyższego informuję, że:

Wnioski przyjmowane będą wyłącznie do dnia 25.03.2022r. do godz. 15:30, po tym terminie nabór przedmiotowych wniosków zostaje wstrzymany.

UWAGA: wnioski złożone po tym terminie zostaną odrzucone i nie będą już rozpatrywane.

Wójt Gminy Wola Krzysztoporska
Roman Drozdek