UWAGA! Zgłoś źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków!

plakat - na tle trawy drewniany domek; Pamiętaj, złóż deklarację o żródłach ogrzewania

Od 1 lipca 2021 roku, każdy właściciel domu lub zarządca budynku jest zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków:

Ulotka - informacje jak w treści

 

  • dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca zobowiązany jest do złożenia deklaracji w terminie 12 miesięcy.
  • dla nowo powstałych budynków w terminie 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Deklarację można złożyć w dwojaki sposób:

  1. W formie elektronicznej z wykorzystaniem Profilu Zaufanego, na stronie https://zone.gunb.gov.pl – jest to najszybszy oraz najwygodniejszy sposób.
  2. W formie papierowej – druki deklaracji będzie można pobrać ze strony https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow   lub z załącznika poniżej; będą też dostępne w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska przy ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska.

Plakat na niebieskim tle + pamiętaj o obowiązku zgłoszenia źródła ciepłaWięcej informacji można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej, ul. Kościuszki 5, 97-371 Wola Krzysztoporska, pok. 14, tel. 44 61 63 982, z informatora poniżej lub pod adresem:

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Za brak złożenia deklaracji w ustawowym terminie będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf CEEB_for_urzad 4 MB 378
2 pdf ceeb_w_pigulce_ulotka_a5_0 2 MB 171
3 pdf deklaracja_a_v.1.4_-_1.3.2022 241 KB 146
4 pdf deklaracja_b_v.1.4_-_1.03.2022 266 KB 121