Uwaga! Zmiany w ewidencji gruntów i budynków!

Jeśli posiadasz nieruchomości w Woli Krzysztoporskiej i Jeżowie (gmina Wola Krzysztoporska), przyjdź i sprawdź prawidłowość zmian naniesionych w związku z przeprowadzoną przez starostę piotrkowskiego aktualizacją ewidencji gruntów i budynków.

Uwaga! Zmiany te mogą się wiązać z ewentualną korektą wymiaru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

Starosta piotrkowski informuje (pełna treść informacji w załączniku), że w dniach od 20 października 2015 r. do 9 listopada 2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Woli Krzysztoporskiej, ul. Południowa 2, sala na parterze, w godz. 8.30 – 14.00 zostanie wyłożony do wglądu projekt operatu opisowo-kartograficznego powstały w wyniku wykonania kompleksowej modernizacji ewidencji gruntów i budynków na obszarze obrębu Wola Krzysztoporska i Jeżów.

Wszyscy zainteresowani będą mieli możliwość zapoznania się z danymi ewidencyjnymi zawartymi w operacie oraz zgłoszenia do nich uwag i zastrzeżeń.
Uwaga! Trzeba mieć ze sobą dokumenty potwierdzające prawo do nieruchomości oraz dokument tożsamości z numerami PESEL i REGON.

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf informacja projekt operatu opisowo-kartograficznego 376 KB 623