Uwaga! Zwrot akcyzy!

Przypominamy wszystkim producentom rolnym, że w dniach od 1 sierpnia do 31 sierpnia br. tak, jak w poprzednich latach, można składać w Urzędzie Gminy w Woli Krzysztoporskiej wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wnioski złożone po terminie, tj. po dniu 31 sierpnia, zgodnie z zapisami ustawy nie będą rozpatrywane.
Do wniosku należy dołączyć faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie od dnia 01.02.2017 r. do dnia 31.07.2017 r.