W Bujnach „Bieg Młodych Patriotów – Sto na sto”

„Bieg Młodych Patriotów”, wspólne śpiewanie hymnu państwowego, występy artystyczne i konkurs piosenki patriotycznej – tak w Szkole Podstawowej w Bujnach uczczono setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. I – co warto dodać – nie były to wyłącznie szkolne obchody, bo włączyła się w nie cała lokalna społeczność.

Już 9 listopada o godzinie 9:00 w ramach obchodów Roku dla Niepodległej, na boisku szkolnym w Bujnach odbył się „Bieg Młodych Patriotów – Sto na sto”. Sportowe wydarzenie zainaugurował dyrektor Sławomir Piętakiewicz, który przywitał dzieci i młodzież szkolną, grono pedagogiczne, rodziców oraz zaproszonych gości. Bieg sztafetowy rozpoczął przewodniczący samorządu uczniowskiego uczeń klasy V – Franciszek Sianos. Wśród biegaczy nie mogło zabraknąć przedstawicieli społeczności Bujen. Na starcie witano gromkimi brawami: sołtysa Bujen Agnieszkę Robaszek-Pawlik, przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Bujnach Krystynę Chrząstek, Marzenę Stępień – przewodniczącą Rady Rodziców, Mirosława Jakubczyka z Ochotniczej Straży Pożarnej w Bujnach, Mariusza Orszulaka oraz Dariusza Marusińskiego. Nie zawiedli również rodzice uczniów, nauczyciele i pracownicy szkoły, którzy nie tylko zagrzewali młodych patriotów do biegu, ale również sami w nim uczestniczyli. Bieg uświetnił swoją obecnością wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek, który w asyście uczniów przebiegł ostatnie, setne okrążenie.
Każdy uczestnik „Biegu Młodych Patriotów” trzymał w rękach biało-czerwoną flagę, która – jako symbol czystości, odwagi i męstwa – miała przypominać, że wysiłek fizyczny i doskonała współpraca mogą być wyrazem patriotyzmu.
Poranny bieg sztafetowy przyniósł wiele radości wszystkim uczestnikom, którzy w doskonałych humorach wrócili do szkoły, aby kontynuować obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości.
Dokładnie o godzinie 11.11, podobnie jak we wszystkich placówkach w Polsce, cała społeczność szkolna zaśpiewała cztery zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego”, a tuż po odśpiewaniu hymnu odbyła się część artystyczna.
Pamięć minionych lat i dumę z odzyskanej niepodległości przywołały wiersze i pieśni o tematyce patriotycznej. Wszyscy uczniowie szkoły oraz przedszkolaki z okazji Narodowego Święta Niepodległości wykonali kotyliony w barwach narodowych.
W szkole odbył się także konkurs pieśni patriotycznej.