W Gomulinie dzięki grantowi pojawiło się nowe wyposażenie

Przewodnicząca KGW i sołtys Gomulina przy zkupionym sprzęcie

Sołectwo Gomulin postawiło na zakup zestawów piknikowych (ławki i stoły) oraz doposażenie kuchni w sali OSP. Miejscowość, jako jedna z siedmiu na terenie gminy Wola Krzysztoporska, otrzymała w tym roku dofinansowanie w postaci grantu w ramach programu „Sołectwo na plus” realizowanego przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Dotacja celowa uzupełniona o wkład własny gminy pozwoliła zrealizować ten projekt.

Logo projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego; na górze herb województwa łódzkiegoW ramach projektu kupiono zestawy piknikowe (6.09.2021) i doposażono kuchnię w urządzenia gastronomiczne (10.09.2021).
W miejscowości Gomulin często organizuje się różnego rodzaju uroczystości dla mieszkańców sołectwa. Kupione zestawy piknikowe oraz doposażenie kuchni (urządzenia gastronomiczne: profesjonalna zmywarka z wyposażeniem, elektryczna maszynka do mielenia mięsa, krajalnica elektryczna), stale rozbudowywane przez członkinie KGW, ma ułatwić przygotowanie pikników, spotkań i kultywowanie kulinarnych tradycji. Ławki i stoły już przydały się podczas festynu integracyjnego połączonego ze szczepieniami.
Mieszkańcy sołectwa Gomulin przygotowali miejsce dla sprzętu i już przetestowali jego sprawność.
Kwota dotacji z budżetu województwa łódzkiego to 10.000 zł, a całkowity koszt z własnymi środkami pochodzącymi z budżetu gminy Wola Krzysztoporska to 11.712 zł.

Fot. Sołectwo Gomulin