W Gomulinie mają aktywną tablicę

Szkoła Podstawowa im. Ks. Mariana Wiewiórowskiego w Gomulinie w ramach rządowego programu ,,Aktywna tablica” kupiła dwa monitory interaktywne jako pomoc dydaktyczną – zgodnie z założeniami Programu.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach rządowego programu „Aktywna tablica” przy udziale środków budżetu państwa – dotacja celowa kosztów realizacji zadania 14.000 złotych – Wojewoda Łódzki, wkład własny Gminy Wola Krzysztoporska – 3.500 złotych.
Dostawca urządzeń i oprogramowania zainstalował, uruchomił oraz zintegrował zakupione urządzenia i oprogramowanie z infrastrukturą szkolną, a także przeprowadził techniczne szkolenie nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi urządzeń, uwzględniając konieczność stosowania TIK w prowadzeniu zajęć edukacyjnych. Korzystanie z nowoczesnych pomocy dydaktycznych wpłynie na zmianę procesu metodyki nauczania, ze szczególnym naciskiem na cyfryzację tego procesu. Dzięki monitorom interaktywnym nauczyciele będą prowadzili aktywną lekcję z wykorzystaniem najbardziej naturalnych dla uczniów programów interaktywnych, gier, materiałów multimedialnych, wykorzystają grafikę, zdjęcia filmy dla wzmocnienia percepcji wzrokowej ucznia. Praca z monitorem interaktywnym zwiększy komfort uczenia się, możliwość prezentacji elementów lekcji, wspólne działania aktywizujące uczniów, efektywne włączenie ich w pracę grupową oraz możliwość bezpośredniej prezentacji wyników pracy uczniów na monitorze. Poprzez pracę z monitorem interaktywnym nauczyciel może poznać kreatywność uczniów, ich zaangażowanie, skupić ich uwagę na omawianym zagadnieniu, wzmocnić pracę zespołową. Dzięki tak prowadzonym zajęciom dzieci będą zaangażowane w proces kształcenia.