W Gomulinie marzenia się spełniają!

3 kwietnia w Szkole Podstawowej im. Ks. Mariana Wiewiórowskiego w Gomulinie odbył się już III Gminny Konkurs Wiedzy o Społeczeństwie i Samorządzie Terytorialnym, nad którym patronat objął wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek.

Do międzyszkolnych zmagań przystąpiło 16 uczniów z klas VIII i oddziałów gimnazjalnych Szkół Podstawowych w Gomulinie, Parzniewicach, Bogdanowie, Krzyżanowie i Woli Krzysztoporskiej. Celem konkursu było m.in. upowszechnianie wiedzy o samorządzie terytorialnym, szerzenie idei społeczeństwa obywatelskiego, wzmacnianie patriotyzmu lokalnego. Nagrodą główną był „Fotel Wójta Gminy Wola Krzysztoporska”, czyli sprawowanie przez jeden dzień funkcji włodarza gminy.
Konkurs składał się z części pisemnej i ustnej. Po podliczeniu punktów wyłoniono laureatów: III miejsce zajął Jakub Ziemba ze SP w Woli Krzysztoporskiej, II miejsce Karolina Ryszpan również ze SP w Woli Krzysztoporskiej, natomiast zaszczytne I miejsce i nagrodę główną zdobył Patryk Nowak, uczeń klasy VIII Szkoły Podstawowej w Gomulinie.
W trakcie uroczystego podsumowania konkursu wszyscy obejrzeli filmik nakręcony przez pana Rafała Pietrasa, w którym młodzież w zabawny sposób opowiadała, kim jest wójt, czym się zajmuje, co zrobiliby, gdyby pełnili tę zaszczytną funkcję. Dyrektor Iwona Zapała pogratulowała wszystkim uczestnikom wysokiego poziomu wiedzy i umiejętności i wspólnie z Mieczysławem Warszadą, zastępcą wójta, wręczyła nagrody laureatom. Oprócz nagrody głównej Patryk Nowak otrzymał również pióro z wygrawerowanym napisem „Marzenia się spełniają!”, które będzie mu przypominało tę wyjątkową chwilę. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali obdarowani upominkami od wójta gminy.
– Na zakończenie przewodnicząca SU Patrycja Marczak wzięła w krzyżowy ogień pytań zastępcę wójta Mieczysława Warszadę, dzięki czemu dowiedzieliśmy się, że najbardziej w szkole lubił język polski, zawsze chciał zostać strażakiem oraz że kiedyś drogi w naszej gminie będą gładkie niczym lustro – opowiadają uczestnicy spotkania.
Konkurs przygotował Szkolny Klub Obywatelski, a jego koordynatorkami były panie Ewa Maciołek i Małgorzata Kowalska.
Zwycięzcy serdecznie gratulujemy! Wiemy też, że Patryk już przygotowuje listę spraw i problemów, które w pierwszej kolejności rozwiąże, zasiadając w fotelu wójta.