W Gomulinie posadzili Dąb Niepodległości

Szkoła Podstawowa im. Ks. Mariana Wiewiórowskiego w Gomulinie aktywnie włącza się w obchody Roku dla Niepodległej i z tej okazji 18 października2018 r. odbyła się uroczystość posadzenia Dębu Niepodległości upamiętniającego 100-lecie powrotu naszego państwa na mapy Europy.

Swoją obecnością wydarzenie to uświetnili: proboszcz parafii Gomulin ks. kanonik Tadeusz Koziorowski, radna gminy Wola Krzysztoporska Julia Karlińska, przewodnicząca Rady Rodziców Joanna Pirek. Uczniowie pod opieką pań Aleksandry Czerwińskiej i Ewy Maciołek przygotowali przedstawienie, w którym zaprezentowali ideę Dębu Niepodległości, przypomnieli dzieje państwa polskiego, a na zakończenie radośnie odśpiewali „Kocham Cię, Polsko”.
Po części artystycznej wszyscy przeszli przed budynek szkoły, gdzie został posadzony Dąb Niepodległości. – Dęby są symbolem siły, trwałości, długowieczności i szlachetności. To drzewo, które jest związane z dziejami Polski od początków jej istnienia – mówiła podczas uroczystości dyrektor szkoły Iwona Zapała. – Pragniemy, aby posadzone przez nas drzewo było symbolem naszych polskich korzeni, naszych więzi z ojczyzną i miłości do polskiej ziemi, symbolem naszej wspólnej troski o Ojczyznę. Chcemy, żeby Polska była traktowana jako wspólne dobro, o które trzeba dbać z należytym szacunkiem. Życzymy Polsce, żeby nigdy już nie musiała walczyć o swoje terytorium, żeby była szanowana, mocna jak dąb, zakorzeniona w swych wartościach, silna i nieuległa. Marzeniem naszym jest, aby to drzewo wzrastało, piękniało i cieszyło następne pokolenia w co najmniej dwusetną rocznicę odzyskania niepodległości. Niech nasz dzisiejszy czyn odbije się echem w przyszłości.
Dodatkową atrakcją kończącą uroczystość było wykonanie uczniom przez Rafała Pietrasa pamiątkowego zdjęcia „z lotu ptaka” – serce w barwach narodowych.