W Gomulinie uczyli się ratować życie

Akcja „BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY” promująca zasady bezpieczeństwa, działania służb mundurowych oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej odbyła się 19 października 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Ks. Mariana Wiewiórowskiego w Gomulinie.

W kolejnej już edycji tej akcji najmłodsi, czyli uczniowie oddziału przedszkolnego, wykonywali znaki drogowe i brali udział w spotkaniu z przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej w Gomulinie.
Uczniowie klas I – III przypominali wiedzę na temat obowiązujących w szkole zasad bezpieczeństwa, regulaminów szkolnych i klasowych. Uczestniczyli w akcji „Bezpieczny uczeń w czasie przerw”, czego efektem były samodzielnie przygotowane słoneczka „Jak bezpiecznie i przyjemnie spędzać przerwy”. Oglądali film „Sierżant Poli – bezpieczne zachowania”, przygotowywali laurki i listy dla kierowców oraz znaczki odblaskowe, które rozdawali w trakcie akcji „Jabłuszko-cytryna”. Na zakończenie wszyscy świetnie bawili się podczas odblaskowej dyskoteki.
Klasy IV – VIII i III gimnazjum brały udział w spotkaniu z technikiem do spraw kryminalistyki, który przybliżył im pracę funkcjonariuszy w zakresie metod i sposobów zabezpieczania śladów na miejscu zdarzenia.
Jednym z najważniejszych celów tegorocznej akcji było przypomnienie zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, dlatego uczniowie klas starszych zostali poproszeni o przygotowanie plakatu instruktażowego oraz krótkiej scenki obrazującej zasady postępowania w sytuacjach zagrożenia życia. Nad poprawnością przekazywanych treści czuwali eksperci i zaproszeni goście: zastępca naczelnika wraz z funkcjonariuszami Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejski Policji w Piotrkowie Trybunalskim, strażak Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie, ratownik medyczny oraz dyrektor Szkoły Podstawowej w Gomulinie.

Organizacją akcji „Bezpieczny powrót do szkoły” zajęli się wspólnie sołtys wsi Gomulin Anita Łuczyńska i dyrektor Szkoły Podstawowej w Gomulinie Iwona Zapała z nauczycielami Beatą Kędziorą i Leną Cienkowską.

W czasie pikniku po raz kolejny wykorzystano sprzęt nagłaśniający, który sołectwo pozyskało w ramach projektu „Zakup zestawu nagłośnienia dla sołectwa do Domu Ludowego w Gomulinie”. Przypomnijmy, że sprzęt kosztował 5.579,99 zł i w 74,63%, czyli w kwocie 4.164,35 zł dofinansowany został z funduszy wojewódzkich. Pozostałą sumę (1.415,64 zł) przekazano z budżetu gminy Wola Krzysztoporska.
Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.