W Kolonii Oprzężów będzie odwodnienie

Przywrócenie funkcji odwodnieniowej rowów przydrożnych w Kolonii Oprzężów – tak oficjalnie brzmi nazwa zadania realizowanego właśnie na terenie gminy Wola Krzysztoporska.

W ramach trwającej inwestycji w drodze gminnej wykonywana jest kanalizacja deszczowa, ściek betonowy, czyszczony jest rów przy drodze powiatowej, poprzez który wody opadowe zostaną odprowadzone do rowu melioracyjnego. Inwestycja realizowana jest w istniejącym pasie drogowym dróg gminnych, ale także w pasie drogi powiatowej oraz częściowo na działce stanowiącej własność prywatną, na której znajduje się rów przydrożny, co w konsekwencji doprowadzi do odwodnienia pasa drogowego drogi powiatowej.

Roboty budowlane kosztować będą 148.499,13 zł. Całość inwestycji sfinansuje gmina Wola Krzysztoporska w ramach tzw. pomocy rzeczowej dla powiatu piotrkowskiego.