W Oprzężowie czytali „Przedwiośnie”

A wszystko w ramach akcji Narodowego Czytania, którego bohaterką w tym roku stała się powieść Stefana Żeromskiego.

„Na sercu, które pękło – połóżcie mu Polskę” – takimi słowami żegnano Stefana Żeromskiego w listopadzie 1925 r. Przed śmiercią pisarz wydaje swoją ostatnią powieść „Przedwiośnie”. To ona została wybrana w roku obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości na lekturę Narodowego Czytania.

Już po raz drugi Koło Gospodyń Wiejskich w Oprzężowie wzięło udział w tej akcji promowanej przez prezydenta RP Andrzeja Dudę.
– Cieszy fakt, że miłośników książek nie ubywa, o czym świadczy ich obecność na spotkaniu – mówi radna Rady Gminy Julia Karlińska, organizatorka spotkania.
Podczas spotkania, które odbyło się 11 września w Sali OSP w Oprzężowie, fragmenty „Przedwiośnia” czytali m.in.: bibliotekarz Edyta Michalak i sołtys Gomulina Kolonii Elżbieta Wójcik.
Przesłanie prezydenta i biografię pisarza przybliżyła radna Julia Karlińska.