W Parzniewicach uczcili rocznicę powstania AK

Ludzie na cmentarzu podczas uroczystości

W niedzielę, 27 marca na cmentarzu parafialnym w Parzniewicach odbyły się obchody przypadającej w tym roku 80. rocznicy utworzenia Armii Krajowej. Po uroczystej mszy św. wszystkie przybyłe delegacje złożyły kwiaty na grobie żołnierza AK Leona Famulskiego, przy którym wartę honorową pełniło Stowarzyszenie Grupa Rekonstrukcji Historycznej 84. Pułku Strzelców Poleskich.

W uroczystości wzięli udział m.in.: przedstawiciele gminy Wola Krzysztoporska – wójt Roman Drozdek, zastępca wójta Mieczysław Warszada, radne Maria Biegańska i Kamila Kaczorowska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Parzniewicach Adrianna Grela, dyrektor GOK Marcin Pawlikowski, strażacy z OSP Parzniewice, przedstawiciele Stowarzyszenia Grupa Rekonstrukcji Historycznej 84. Pułku Strzelców Poleskich, sołtysi wraz z delegacjami, Koła Gospodyń Wiejskich oraz mieszkańcy parafii Parzniewice i przybyli goście.
O bohaterstwie i patriotyzmie obrońców ojczyzny mówił wójt Roman Drozdek, a uczniowie Szkoły Podstawowej w Parzniewicach przygotowali krótką historię AK. Na zakończenie sołtys wsi Parzniewice Jan Zajda podziękował wszystkim obecnym za udział i pamięć o bohaterach z naszego regionu.
Fot. Adam Zajączkowski