W Parzniewiczkach było rodzinnie i zdrowo

zdjęcie zbiorowe - uczestnicy pikniku

W miniony piątek, 3 września w Parzniewiczkach odbył się Festyn Rodzinny w ramach Narodowego Programu Szczepień #SzczepimySię z KGW. Było rodzinnie, pięknie, bajecznie. Wszystko dzięki zaangażowaniu mieszkańców Parzniewiczek zrzeszonych w Kole Gospodyń Wiejskich oraz przyjaciół.

– Nie sposób wymienić wszystkich zaangażowanych w pracę i wkład wniesiony w przygotowania i realizację festynu, dlatego powiem po prostu – dziękuję! – mówi sołtys Parzniewiczek Adam Zajączkowski. – W imieniu mieszkańców dziękuję przybyłym gościom: Zespołowi Medycznemu P.P.H.U. Tech Med Ratownictwo, który przybył do nas ze szczepionkami, OSP KSRG Parzniewice za udostępnienie wozu strażackiego dzieciakom, ambasadorce piękna MARY KAY Ani Jędrzejczyk za cudne makijaże, Andrzejowi Andelkowi i Anecie Filip za oprawę muzyczną, która uświetniła całe wydarzenie, Arturowi Jędrzejczykowi, który nigdy nie odmawia pomocy, przybyłym sołtysom i sołtyskom z Borowej, Kolonii Bogdanów, Parzniewic, Poraja, Pawłowa oraz Piasek, księdzu proboszczowi, radnej pani Marii Biegańskiej oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do realizacji naszego festynu – dodaje sołtys.
A podczas pikniku na dzieci czekało mnóstwo atrakcji i konkursów z nagrodami, a dorośli mogli skosztować przysmaków przygotowanych przez KGW, no i oczywiście się zaszczepić! Z tej możliwości skorzystało 10 osób.
Fot. Sołectwo Parzniewiczki