W Parzniewiczkach uporządkowali działkę sołecką

Prace przy porządkowaniu placu sołeckiego w Parzniewiczkach

W sobotę, 15 maja mieszkańcy Parzniewiczek spotkali się, by wspólnie, czynem społecznym uporządkować działkę sołecką, która została kupiona w tamtym roku. W ramach prac usunięto zalegające w ziemi korzenie oraz kamienie. Cały teren został wyrównany. Na koniec prac została zasiana trawa.

– Pragnę podziękować mieszkańcom Parzniewiczek oraz przybyłym gościom (przyjaciołom z Borowej, panu Markowi z Poraja), którzy 15 maja wykonali ogrom prac porządkowych na naszej działce sołeckiej. Dziękuję za przybycie, poświęcony czas, udostępnione maszyny rolnicze i wypalone paliwo. Wszystko zostało wykonane czynem społecznym. Raz jeszcze dziękuję mówi sołtys Parzniewiczek Adam Zajączkowski.
Warto dodać, że w tym miejscu ma w przyszłości powstać tak wyczekiwany przez mieszkańców Parzniewiczek plac zabaw.

Fot. Sołectwo Parzniewiczki