W piątek nadzwyczajna sesja Rady Gminy

sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska

Przewodnicząca Rady Gminy Wola Krzysztoporska zaprasza na LVII sesję Rady Gminy, zwołaną na wniosek wójta gminy, która odbędzie się 3 marca 2023 r. (piątek) o godz. 13.00 w budynku Urzędu Gminy Wola Krzysztoporska (sala 5).

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wola Krzysztoporska dla części obrębu Kargał Las – edycja II.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2023-2032.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2023.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wola Krzysztoporska.
8. Zakończenie obrad.
Materiały do powyższego porządku są dostępne w biurze Rady Gminy.
Sesje Rady Gminy dostępne są pod adresem strony internetowej: https://wola-krzysztoporska.sesjaradygminy.pl/gosc.