W Piekarkach powstał plac zabaw z siłownią

Plac zabaw z siłownią w zimowej scenerii

W Piekarkach powstało nowe miejsce aktywności dla dzieci i dorosłych. Gmina Wola Krzysztoporska otrzymała dofinansowanie z budżetu województwa łódzkiego na budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Piekarki. Środki przyznano w ramach programu „Infrastruktura sportowa PLUS”. Pozostała część kwoty potrzebnej do wykonania inwestycji pochodziła z nagrody, jaką gmina otrzymała za promocję szczepień przeciw COVID-19.

„Infrastruktura sportowa PLUS” to program, w ramach którego samorządy w formie dotacji celowej uzyskały wsparcie na budowę, przebudowę, modernizację czy doposażenie w sprzęt sportowy obiektów sportowych i rekreacyjnych. Gmina Wola Krzysztoporska w tym rozdaniu zdecydowała się na budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Piekarki.
Gminny projekt obejmował budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej, w skład którego wchodzą m.in.: urządzenia zabawowe, urządzenia sportowe, oświetlenie, ławki, kosze na śmieci, szata roślinna, układ komunikacji wewnętrznej oraz ogrodzenie. Nawierzchnię amortyzującą placu zabaw stanowi piasek, a siłowni zewnętrznej – żwir. Ciągi piesze wykonane są z kostki betonowej, a w celu zapewnienia bezpieczeństwa bawiącym się dzieciom i ochrony przed dewastacją plac został ogrodzony i oświetlony.

Gmina Wola Krzysztoporska jest gminą wiejską i w naszych sołectwach brakowało do niedawna atrakcyjnych, innowacyjnych miejsc, gdzie można w aktywny sposób spędzić czas wolny z rodziną. Teraz jest ich coraz więcej. Plac zabaw i siłownia w Piekarkach będzie przestrzenią służącą rekreacji i międzypokoleniowej integracji społecznej. Mieszkańcy Piekarek i okolicznych wiosek od dawna zgłaszali potrzebę stworzenia takiego miejsca, które służyć będzie także poprawie kondycji, zdrowia i nabywaniu odporności, co tak ważne w obliczu nękającej nas pandemii.
Wstępnie całkowity koszt inwestycji oszacowano na 197.552 zł, a przyznana dotacja to 90.000 zł (43,94%). Po przeprowadzonym przetargu okazało się, że koszt robót to 204.820,83 zł.
Środki na pokrycie wkładu własnego (114.820,83 zł – 56,06% kosztów inwestycji) pochodzą z nagrody, jaką gmina otrzymała za akcje szczepień zorganizowane na naszym terenie. Prace zakończyły się w drugiej połowie listopada 2022 r.
Teraz trzeba tylko poczekać na lepszą aurę, by z tych nowych urządzeń skorzystać.

Fot. A. Wiktorowicz