W Rokszycach mają swój Dom Ludowy

Wspólnym świętowaniem uczczono wybudowanie w Rokszcach (gmina Wola Krzysztoporska) nowego Domu Ludowego ze strażnicą, który służył będzie nie tylko mieszkańcom, ale i prężnie działający tam organizacjom – Kołu Gospodyń Wiejskich i Ochotniczej Straży Pożarnej.

Budowa rozpoczęła się we wrześniu ubiegłego roku, ale poprzedziły ją długie przygotowania związane m.in. ze znalezieniem działki na nowy obiekt. W te poczynania zaangażowało się wielu mieszkańców i ich wspólny wysiłek poparty decyzjami Rady Gminy i działaniami wójta Romana Drozdka przyniósł efekt w postaci wspaniałego obiektu na miarę XXI wieku.
Było więc co świętować. Uroczystości rozpoczął przemarsz jednostki OSP i uroczysty meldunek zakończony wciągnięciem flagi państwowej na maszt. Zebranych gości – a byli wśród nich m.in. przedstawiciele władz samorządowych, radni, sołtysi sąsiednich wsi, strażacy i mieszkańcy – powitali prowadzący – państwo Skupniowie – i sołtys Rokszyc Mariusz Lasota. W intencji zebranych i wszystkich tych, którzy zabiegali o powstanie nowego obiektu, odprawiona została msza święta, po której uroczyście przecięto wstęgę, a właściwie sznur utkany z ziół i kwiatów, inaugurując działalność nowego Domu Ludowego. Odsłonięto także tablicę, poprzez którą mieszkańcy Rokszyc podziękowali zaangażowanym w powstanie budynku.
Ponieważ uroczystości połączono ze świętowaniem przypadającej na rok 2018 setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, organizatorzy zadbali także o to, by przypomnieć historię swojej Małej Ojczyzny. Przygotowany na tę okoliczność wiersz przedstawiła przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Rokszycach Anna Muszalak, a pięknymi patriotycznymi pieśniami i recytacjami okrasiły występ dzieci. Duży entuzjazm wywołał także pokaz grupy akrobatycznej.
Był też czas na podsumowania i podziękowania. Za cierpliwość, ale i solidarność wszystkich mieszkańców gminy dziękował wójt Roman Drozdek, nie kryjąc wzruszenia i dumy z powstania pięknego obiektu, który służył będzie całej społeczności. Gratulowali mieszkańcom także przedstawiciele Rady Gminy z przewodniczącą Rady Marią Głowacką na czele.
A później przyszedł czas na wspólną biesiadę przygotowaną przez niezawodne panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Rokszycach i zabawę przy akompaniamencie Kapeli Ludowej z Orzku.

Przypomnijmy, że prace budowlane przy nowo powstałym budynku zakończyły się w sierpniu 2018 r. Jego głównymi elementami są: sala główna, tzw. bankietowa o powierzchni ponad 243 m kw. z zapleczem kuchennym oraz sanitarnym, dwie mniejsze sale, w tym sala warsztatowa o powierzchni prawie 63 m kw., kotłownia oraz pomieszczenia przeznaczone dla OSP. Te dla strażaków zajmą powierzchnię ok. 140 m kw., a znajdą się tu m.in.: garaż, pomieszczenie socjalne, dyżurka, szatnia, umywalnia, magazyn i pomieszczenie techniczne. Całość kosztowała 1.972.863 zł.