W Rokszycach nagłośnią to, co robią

Sprzęt nagłaśniający ologowany

W Rokszycach sporo się dzieje i trzeba to po prostu nagłośnić! W ramach projektu grantowego „Nagłośnienie dla integracji” kupiono sprzęt, który był bardzo potrzebny ze względu na liczne imprezy kulturalne i wydarzenia organizowane przez mieszkańców. Do tej pory wielokrotnie sołectwo musiało radzić sobie bez nagłośnienia, a przy wydarzeniach o większej randze sprzęt był wypożyczany, co było kłopotliwe i kosztowne.

tablica ologowana - projekt współfinansowany z budżetu województwa łódzkiegoNowe wyposażenie Domu Ludowego będzie wykorzystywane przy okazji odbywających się wydarzeń kulturalnych organizowanych wspólnie przez KGW, OSP oraz mieszkańców Rokszyc. A sporo dzieje się w Rokszycach: konkursy sołeckie, występy recytatorskie oraz wokalne dzieci i młodzieży, pikniki rodzinne, bale charytatywne, turnieje piłkarskie, wspólne andrzejki, Wigilie, wydarzenia związane z funkcjonowaniem sołectwa (zebrania sołeckie oraz gminne), zebrania OSP. Teraz to wszystko odbywać się będzie sprawniej i na wyższym poziomie.
Sprzęt nagłaśniający będzie nieocenionym wsparciem w dążeniu do celu, jakim jest wspólne działanie KGW, OSP oraz sołtysa na rzecz lokalnej społeczności.

Pieniądze na ten cel w części zostały pozyskane z budżetu województwa łódzkiego (12.000 zł), a reszta środków pochodziła z budżetu gminy (3.381 zł).