W środę sesja Rady Gminy

Radni przy stolikach podczas sesji Rday Giny Wola Krzysztoporska

Już w najbliższą środę, 7 października w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej (ul. Południowa 2) odbędzie się zwołana na wniosek wójta XXIV sesja Rady Gminy Wola Krzysztoporska. Początek o godzinie 13.00.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wola Krzysztoporska.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na rok 2020.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wola Krzysztoporska w 2020 roku.
6. Zakończenie obrad.

Materiały do powyższego porządku dostępne są w biurze Rady Gminy.
Sesje Rady Gminy są dostępne pod adresem strony internetowej: https://wola-krzysztoporska.sesjaradygminy.pl/gosc.