W szkolnych bibliotekach będą nowe książki

Fot. archiwalna

W szkolnych bibliotekach w Parzniewicach, Woli Krzysztoporskiej i Bogdanowie znajdą się nowe książki. Środki na nie w większości pochodzić będą z rządowego programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. 20% wydatków pokryją ze swoich budżetów szkoły.

Program wspiera zakupy książek niebędących podręcznikami. Trafią one do szkolnych bibliotek.
I tak Szkoła Podstawowa w Parzniewicach będzie mogła kupić nowości za kwotę 5 tys. zł (4 tys. zł dotacji; 1 tys. zł wkład własny).
Szkoła Podstawowa w Woli Krzysztoporskiej wzbogaci bibliotekę o lektury za 15 tys. zł (12 tys. zł dotacja, 3 tys. wkład własny).
Szkoła Podstawowa w Bogdanowie poszerzy swoje zbiory za kwotę 3.100 zł (2.480 zł dotacja; 620 zł wkład własny).
W sumie do bibliotek szkolnych na terenie gminy Wola Krzysztoporska trafią nowe książki za kwotę 23.100 zł (18.480 zł dotacji; 4.620 zł wkład własny).
W latach ubiegłych książki z tego programu trafiły do pozostałych szkół na terenie gminy.