W Woli Krzysztoporskiej nie będzie wody!

Kran z cieknącą wodą

Informujemy o planowanych przerwach w dostawie wody w Woli Krzysztoporskiej.

Gmina Wola Krzysztoporska – Referat Wodociągów i Kanalizacji informuje, że w związku z rozbudową sieci wodociągowej w dniu 23.03.2020 r. nastąpi przerwa w dostawie wody dla niżej wymienionych miejscowości;
Wola Krzysztoporska:
ul. Wesoła od nr 95 do 116
ul. Leśna od nr 1 do 17
ul. Mickiewicza od 1 do 41
ul. Zielona od nr 1 do 13
ul. Północna od nr 38 do nr 67
przewidywany czas przerwy godz. 08:30 – 14:30 (6 godzin)

Gmina Wola Krzysztoporska – Referat Wodociągów i Kanalizacji informuje jednocześnie, że z przyczyn niezależnych od Gminy może nie dojść do wyłączeń w wyżej podanym terminie, a przewidywany czas przerwy oraz zakres przerwy planowanej może ulec zmianie.