Wakacje dla dzieci rolników z dofinansowaniem

Wypoczynek nad morzem jest bardzo atrakcyjną formą spędzenia wakacji, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży z terenów wiejskich, które ze względów finansowych nie mogą sobie pozwolić na tego typu wyjazd.

Fundacja „Dar dla Potrzebujących” wraz z Biurem Poselskim Posła Roberta Telusa od kilku lat stara się zagospodarować ich czas wolny, pozyskując dofinansowanie z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników na organizację kolonii. Dzięki temu koszty wypoczynku ulegają znacznemu obniżeniu.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że program tegorocznych kolonii opiera się na promocji zdrowia i profilaktyce zdrowotnej, przyniesie więc wymierne efekty społeczne dla środowiska wiejskiego, w szczególności poprawę zdrowia rolników i ich rodzin.

Ogłoszenie o koloniach:

Fundacja „Dar dla Potrzebujących”

 oraz

 Biuro Poselskie Posła na Sejm RP Roberta Telusa

organizują wypoczynek letni dla dzieci rolników:

Nad morze: Jastrzębia Góra (16.07 – 29.07.2017 r.)

Stegna 22.07 – 04.08.2017r.) (05.08 – 18.08.2017 r.)

Koszt wyjazdu: 450 zł

(w tym: 400 zł koszt kolonii, 50 zł dopłata do transportu)

W koloniach mogą wziąć udział dzieci urodzone po 1 stycznia 2001 r., których przynajmniej jeden rodzic podlega ubezpieczeniu KRUS w pełnym zakresie.

Szczegóły i zapisy pod numerem teł. 44 646 15 88 lub w biurze na ul. Biernackiego 3 w Opocznie.