Wakacyjne remonty w Szkole Podstawowej w Krzyżanowie zakończone!

Pomalowana i odnowiona sala lekcyjna

W Szkole Podstawowej w Krzyżanowie, wzorem lat ubiegłych, w czasie wakacji wykonano sporo prac remontowych. Co udało się zrobić?

Przede wszystkim wymieniono stare drzwi zewnętrzne na nowe, aluminiowe, z elektrozaczepem. Zdecydowanie poprawią one bezpieczeństwo, bo będą automatycznie zamykane i otwierane przez obsługę szkoły, tak by nikt niepowołany nie mógł się dostać do placówki. Przy okazji zdemontowano starą, drewnianą witrynę, która znajdowała się wewnątrz budynku. Koszt tego zadania to 20.742 zł.

Odbyło się także malowanie 4 sal lekcyjnych znajdujących się na I piętrze budynku szkoły połączone z uzupełnieniem ubytków oraz pęknięć, wyrównaniem istniejącej lamperii, montażem nowych gniazd elektrycznych, włączników prądu, malowaniem rur instalacji grzewczych wraz z grzejnikami oraz ościeżnic drzwi wewnętrznych. Łączny koszt tych prac wyniósł 28.044 zł.

Poza tym zamontowano nowe oprawy rastrowe wraz ze świetlówkami w dwóch salach lekcyjnych i doposażono sale w niezbędne meble – 3 szafy do przechowywania pomocy dydaktycznych.

– We własnym zakresie pomalowaliśmy we współpracy z sołtysem wsi Krzyżanów pomieszczenie po bibliotece szkolnej. Pracownicy szkoły wykonali drobne prace konserwacyjno-malarskie – dodaje Magdalena Ryżewska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzyżanowie. – Mamy nadzieję, że wykonane prace remontowe znacznie podniosły standard sal lekcyjnych, co z pewnością pozytywnie wpłynie na wizerunek szkoły wśród lokalnej społeczności.