Wakacyjne remonty w Szkole Podstawowej w Krzyżanowie

Kolorowa klasa szkolna po odmalowaniu ścian na zielono; ławki szkolne i zawieszone na nich krzesełka

Podczas minionych wakacji w Szkole Podstawowej w Krzyżanowie przeprowadzone zostały zaplanowane wcześniej prace remontowe i modernizacyjne wewnątrz, jak i na zewnątrz budynku. Co udało się zrobić?

Po pierwsze remont korytarzy oraz dwóch łazienek. Zakres prac obejmował: malowanie korytarza górnego i dolnego wraz z klatką schodową oraz wiatrołapem i toaletami; wymianę drzwi wraz z ościeżnicami w toalecie chłopców i skrzydeł drzwiowych w toalecie dziewcząt; montaż i podłączenie do instalacji wodno-kanalizacyjnej wolnostojących kompaktowych misek WC w toaletach uczniów i nauczycieli, jak również doprowadzenie instalacji i podłączenie ciepłej wody w toalecie nauczycieli.
Łączna wartość wykonanego remontu wyniosła: 39.987,30 zł.
Po drugie przełożona została kostka brukowa i obrzeża wraz z montażem odwodnień liniowych – opaska od strony południowej i wschodniej, utwardzenie od frontu szkoły przy schodach prowadzących do części mieszkalnej oraz chodnik od budynku do ulicy – furtki.
Łączna wartość wykonanego remontu wyniosła: 8.364 zł.
Udało się również wykonać obróbkę kominów i doszczelnienie dachu oraz łącznika daszka nad wejściem bocznym do budynku oraz nad kotłownią i mieszkaniami.
Łączna wartość wykonanego remontu wyniosła: 15.500 zł.
Wartość wszystkich wykonanych podczas wakacji remontów wyniosła: 63.851,30 zł. Środki finansowe pochodziły z budżetu gminy Wola Krzysztoporska.
– We własnym zakresie, z pomocą pracowników obsługi pomalowana została sala oddziału przedszkolnego, pomieszczenie kuchenne, pokój woźnych oraz sufit i lamperia w sali gimnastycznej, jak również lamperia w szatni znajdującej się przy bloku sportowym – mówi dyrektor szkoły Magdalena Ryżewska. – Mimo napiętego grafiku oraz szerokiego zakresu prac, wszystkie remonty zostały ukończone, po czym chętni druhowie wraz z sołtysem wsi Krzyżanów wspomogli pracowników szkoły w czyszczeniu posadzki na korytarzach szkolnych z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu. Za to wsparcie w imieniu uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników i własnym składam serdeczne podziękowania – dodaje Magdalena Ryżewska.
W tej miłej scenerii uczniowie mogą rozpocząć nowy rok szkolny 2021/2022.

Fot. SP Krzyżanów