Walec i transformator na sprzedaż

Gminie nie są już potrzebne, więc je sprzedaje. A co? Walec i transformator. Już niedługo można je będzie kupić.

Gmina Wola Krzysztoporska ma do sprzedania:
walec drogowy statyczny – cena wywoławcza 5665 zł, wadium: 550,00 zł;
transformator olejowy TYP-TNOSP-100/20 – 3500,00 zł, wadium: 350,00 zł.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości podanej dla poszczególnych składników majątku, będących przedmiotem sprzedaży (10% ceny wywoławczej). Wadium wnosi się wyłącznie w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy Gminy Wola Krzysztoporska nr 10 8973 0003 0010 0200 1496 0012.

Składniki mienia będące przedmiotem przetargu można obejrzeć w Referacie Wodociągów i Kanalizacji w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska, ul. Cmentarna 22 w terminie uzgodnionym telefonicznie (tel. 44-616-39-83).
Osoby zainteresowane nabyciem przedmiotu przetargu proszone są o złożenie oferty w formie papierowej (zgodnie z załącznikiem nr 1: formularz ofertowy i załącznikiem nr 2: wzór umowy) skierowanej pod adresem:

Gmina Wola Krzysztoporska
ul. Kościuszki 7
97-371 Wola Krzysztoporska
(sekretariat, pokój nr 11)

w terminie do 25 września 2015 do godziny 12:00 w zamkniętej kopercie z napisem „oferta nabycia mienia gminnego”.
Jawna sesja otwarcia ofert odbędzie się tego samego dnia o godzinie 12:05 w pokoju nr 5 w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska – sala konferencyjna.

Szczegóły w załączniku!

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 pdf Ogłoszenie o sprzedaży mienia-6 449 KB 534