Warto uważnie segregować śmieci!

W pojemnikach na odpady biodegradowalne znalazły się pampersy, a w workach na papier – butelki po napojach. Okazuje się, że nie wszyscy mieszkańcy gminy Wola Krzysztoporska dobrze radzą sobie z nowymi zasadami segregacji odpadów, jakie obowiązują od 1 lipca tego roku. Przypominamy więc raz jeszcze, jak należy segregować śmieci!

W związku z wprowadzeniem jednolitych zasad segregacji odpadów komunalnych nieruchomości na terenie naszej gminy zostały wyposażone w pojemnik na odpady biodegradowalne oraz worki na papier i tekturę. Niestety pojawiają się poważne błędy w segregacji, dlatego przypominamy, jakie śmieci wrzucamy do konkretnych pojemników.

Pamiętajmy, że do pojemnika brązowego „bio” nie wrzucamy pampersów, a do niebieskiego worka na papier – plastikowych butelek po napojach!

Konsekwencją nieprawidłowego postępowania z odpadami może być dla właściciela nieruchomości naliczenie opłaty „śmieciowej” w podwójnej wysokości – czyli 17 zł za osobę miesięcznie.

Od 1 lipca 2017 roku śmieci segregujemy w następujący sposób:

POJEMNIK ŻÓŁTY – tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe
Wrzucamy:
• odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach,
• nakrętki, kapsle, zakrętki od słoików,
• plastikowe opakowania po produktach spożywczych,
• opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach),
• opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.,
• plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie,
• aluminiowe puszki po napojach i sokach,
• puszki po konserwach, folię aluminiową, metale kolorowe,
• zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

POJEMNIK ZIELONY – szkło białe i kolorowe
Wrzucamy:
• butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych),
• szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

POJEMNIK BRĄZOWY – odpady biodegradowalne
Wrzucamy:
• odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.),
• gałęzie drzew i krzewów,
• skoszoną trawę, liście, kwiaty,
• trociny i korę drzew,
• resztki jedzenia.

WOREK NIEBIESKI – papier i tektura
Wrzucamy:
• opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą),
• katalogi, ulotki, prospekty,
• gazety i czasopisma,
• papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki,
• zeszyty i książki,
• papier pakowy,
• torby i worki papierowe.

ODPADY ZMIESZANE – pozostałości po segregacji wrzucamy do odrębnego pojemnika

Jeżeli w dalszym ciągu mają Państwo pytania dotyczące oznaczenia pojemników lub nowych zasad segregacji odpadów, prosimy o kontakt z pracownikami Referatu Gospodarki Komunalnej – tel.: 44 616-39-83.