We wtorek sesja Rady Gminy

sesja rady gminy, radni przy stoolikach

Przewodniczący Rady Gminy Wola Krzysztoporska zaprasza na XL sesję Rady Gminy zwołaną na wniosek wójta gminy, która odbędzie się w dniu 8 marca 2022 roku (wtorek), godz. 15.30 w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej (ul. Południowa 2).

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli utworzenia Łódzkiego Stowarzyszenia Samorządowego „PomagaMY” i przystąpienia do Stowarzyszenia gminy Wola Krzysztoporska.
4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
5. Zakończenie obrad.

Sesje Rady Gminy są dostępne pod adresem strony internetowej: https://wola-krzysztoporska.sesjaradygminy.pl/gosc.

Podstawa prawna do zwolnienia od pracy zawodowej:
art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834).