Weź udział w konsultacjach strategii rozwoju gminy!

Droga otoczona drzewami wśród pól z kwitnącym na żółto rzepakiem

Strategia rozwoju gminy to dokument, który wyznacza ramy dla późniejszej realizacji celów i projektów, do których dąży wspólnota samorządowa, dlatego zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.
Konsultacje projektu „STRATEGII ROZWOJU GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA NA LATA 2021-2027” prowadzone będą w okresie od dnia 8 lipca 2021 r. do dnia 13 sierpnia 2021 r. do godz. 15.30.

 

OGŁOSZENIE wójta gminy Wola Krzysztoporska z dnia 08.07.2021 r. w sprawie konsultacji społecznych projektu:

„STRATEGII ROZWOJU GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA NA LATA 2021-2027”

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) oraz zgodnie z Uchwałą nr XXXI/260/21 Rady Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 21 maja 2021 r.  w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Wola Krzysztoporska na lata 2021-2027, w tym trybu konsultacji.

Wójt gminy Wola Krzysztoporska zaprasza wszystkich mieszkańców, gminy sąsiednie oraz inne zainteresowane tematyką podmioty do wzięcia udziału w konsultacjach projektu „STRATEGII ROZWOJU GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA NA LATA 2021 -2027”.

 Strategia rozwoju gminy to dokument, który wyznacza ramy dla późniejszej realizacji celów i projektów, do których dąży wspólnota samorządowa, dlatego zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych.

 Konsultacje projektu „STRATEGII ROZWOJU GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA NA LATA 2021-2027” prowadzone będą w okresie od dnia 8 lipca 2021 r. do dnia 13 sierpnia 2021 r. do godz. 1530.

Prosimy o zgłaszanie uwag oraz ewentualnych sugestii za pomocą formularza ankiety udostępnionego na stronie www.wola-krzysztoporska.pl (załącznik do niniejszego ogłoszenia). Wypełniony formularz należy przesłać na adres mailowy Urzędu Gminy sekretariat@wola-krzysztoporska.pl lub złożyć w Urzędzie Gminy.

Uwagi i opinie wniesione po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę.

Po zakończeniu procesu i analizie przedstawionych uwag opracowana zostanie ostateczna wersja dokumentu Strategii.

W załączeniu:

– projekt programu

– formularz ankiety

– klauzula RODO

Załączniki do pobrania:

# Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
1 doc 08.07.21 Formularz uwag 36 KB 180
2 doc 08.07.21 KLAUZULA RODO 33 KB 173
3 pdf 08.07.21 Ogłoszenie o konsultacjach Strategii 377 KB 165
4 pdf 08.07.21 Projekt Strategii 2021-2027 29 MB 218