Widzisz zagrożenia? Zaznacz je na policyjnej mapie!

Każdy mieszkaniec regionu może teraz sam zadbać o bezpieczeństwo – zareagować na zagrożenia i podzielić się spostrzeżeniami, a także sprawdzić, czy w danej okolicy jest bezpiecznie. Wystarczy odwiedzić Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. Pierwsi mieszkańcy gminy Wola Krzysztoporska już skorzystali z tego prawa.

Do alarmowania o niebezpieczeństwach zachęcał na sesji Rady Gminy i podczas spotkania z sołtysami nadkom. Krzysztof Pabich, p.o. komendant Komisariatu Policji w Grabicy, któremu podlega teren gminy Wola Krzysztoporska. – Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to narzędzie mające służyć poprawie bezpieczeństwa mieszkańców. Każdy może z niej skorzystać i zaznaczyć na mapie miejsca, w których dochodzi do różnego rodzaju przestępstw czy zagrożeń. Miejsca te są weryfikowane przez policjantów (w ciągu 5 dni). Jeżeli informacje potwierdzą się, policja wprowadza je na mapę – mówił komendant.
Na mapie znaleźć się mogą informacje o przestępstwach najbardziej uciążliwych społecznie, takich jak: kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój, uszkodzenie rzeczy, wymuszenie, bójka, pobicie, uszczerbek na zdrowiu, oszustwo na wnuczka i na policjanta oraz przestępstwa na tle seksualnym, przestępstwa narkotykowe związane z posiadaniem i udzielaniem innej osobie środków odurzających lub substancji psychotropowych, przestępczość nieletnich. Uwzględnione zostały także wybrane kategorie przestępstw gospodarczych, informacje o zagrożeniach w ruchu drogowym i wypadkach drogowych.
Żeby zaznaczyć niebezpieczny punkt, wystarczy wejść na stronę internetową łódzkiej policji:

www.lodzka.policja.gov.pl