Kto wie najwięcej o pożarach?

W gomulińskim Gimnazjum rozstrzygnięto gminny etap Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej 2016. Kto w gminie Wola Krzysztoporska wie najwięcej o zapobieganiu pożarom?

W Gimnazjum w Gomulinie odbyły się 4 marca eliminacje do Finału Gminnego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, jak też finał ustny, w trakcie którego wyłoniono zwycięzców eliminacji gminnych i tych, którzy będą reprezentować gminę Wola Krzysztoporska na eliminacjach powiatowych.

Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek powstania pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym i techniką pożarniczą, poznawania tradycji, historii i organizacji ochrony przeciwpożarowej.

Gminne jury TWP w składzie: przewodniczący kpt. Adrian Dziubecki z PSP w Piotrkowie Trybunalskim, członkowie – mł. kpt. Robert Maczugowski z PSP w Piotrkowie Trybunalskim, wiceprezes ZG ZOSP Wojciech Kamiński, sekretarz Urzędu Gminy Dominik Ambrozik, koordynator OSP Jan Czubała przeprowadziło Turniej Wiedzy Pożarniczej w 2 etapach. W pierwszym odbyły się eliminacje pisemne, w drugim – eliminacje ustne i praktyczne. W trakcie drugiego etapu wyłoniono także finalistów gminnych, którzy będą reprezentować gminę Wola Krzysztoporska w eliminacjach powiatowych (te odbędą się 22 marca w Komendzie Miejskiej PSP w Piotrkowie)

Po eliminacjach pisemnych do etapu ustnego z największą liczbą punktów zostali zakwalifikowani:
I grupa wiekowa (szkoły podstawowe)
1. Kacper Członka SP Bogdanów
2. Daria Szymczyk SP Bogdanów
3. Dominika Chrząstek SP Bujny
II grupa wiekowa (szkoły gimnazjalne)
1. Klaudia Wężyk Gimnazjum w Gomulinie
2. Kamil Bajerowski Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej
3. Nikola Karnel Gimnazjum w Woli Krzysztoporskiej
III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne)
1. Krystian Cieślik ZSR CKP Bujny
2. Rafał Kalecinski ZSR CKP Bujny
3. Oliwia Łuczyńska OSP Rokszyce

Po eliminacjach ustnych i praktycznych największą liczbę punktów zdobyli i zajęli I miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz zostali zakwalifikowani do eliminacji powiatowych TWP:
I grupa wiekowa (szkoły podstawowe)
Kacper Członka

II grupa wiekowa (szkoły gimnazjalne)
Klaudia Wężyk

III. Grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne)
Krystian Cieślik

Fundatorem nagród dla uczestników i finalistów był wójt gminy Wola Krzysztoporska Roman Drozdek, który wręczał je wraz z przewodniczącą Rady Gminy Marią Głowacką, komendantem gminny OSP Mirosławem Jakubczykiem oraz mł. kpt. Robertem Maczugowskim z PSP i dyrektor Gimnazjum w Gomulinie Ireną Kasztelan.

Zarówno uczestnicy TWP, jak też ich opiekunowie, strażacy, a także zaproszeni goście mogli skorzystać z okazji i zwiedzić budynek gimnazjum, a także obejrzeć bardzo ciekawy, przygotowany z humorem, gorąco oklaskiwany występ artystyczny przygotowany przez młodzież z Gimnazjum w Gomulinie na temat zasad BHP w praktyce.

Wszyscy uczestnicy podkreślali bardzo wysoki poziom eliminacji i profesjonalizm oficerów prowadzących z KM PSP w Piotrkowie Trybunalskim. Wójt gminy pogratulował wysokich wyników, a także podziękował nauczycielom i strażakom OSP za pomoc i bardzo dobre przygotowanie uczestników do OTWP. Życzył sukcesów na szczeblu powiatowym.

Organizatorem TWP na szczeblu gminnym był: Urząd Gminy Wola Krzysztoporska i Zarząd Gminny ZOSP RP w Woli Krzysztoporskiej przy aktywnej współpracy szkół podstawowych z terenu gminy, Gimnazjum w Gomulinie i Woli Krzysztoporskiej, ZSR CKP w Bujnach, jednostek OSP w Gomulinie, Krężnej i Rokszycach.