Wiedzę o turystyce mają na medal

Sześcioosobowa grupa turystów z ZSR CKP w Bujnach wchodząca w skład reprezentacji województwa łódzkiego uczestniczyła w Centralnym Finale XXXII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej LZS pn. „Polska – Benelux – Unia Europejska”.

Finał Olimpiady odbył się w Zakopanem na początku listopada. Uczestnicy musieli wykazać się wiedzą teoretyczną oraz sprawnością fizyczną. W ogólnej punktacji województwo łódzkie, na 10 startujących województw, wywalczyło III – medalowe – miejsce.

W skład grupy turystów z Bujen weszli: Aleksandra Kraska, Natalia Żegota, Jaromir Badek, Artur Grelowski, Jan Kozłowski i Władysław Wawrzyńczak (opiekun grupy).