Wigilia i podsumowanie roku u strażaków

Tym razem w Mąkolicach odbyło się spotkanie strażaków z terenu gminy Wola Krzysztoporska. Wspólną wigilijną wieczerzę poprzedziło podsumowanie mijającego roku.

Druhowie ochotnicy z jednostek gminy Wola Krzysztoporska zebrali się 12 grudnia nie tylko po to, by tradycyjnie i przedświątecznie połamać się opłatkiem, ale i przypomnieć to, co wydarzyło się w mijającym roku.
Strażaków i przybyłych gości w osobach m.in. przewodniczącej Rady Gminy Marii Głowackiej, zastępcy wójta Mieczysława Warszady, sekretarza gminy Dominika Ambrozika i księży z parafii Bogdanów przywitał prezes Zarządu Gminnego OSP Grzegorz Konecki. Omówił także zadania stojące przed jednostkami i Zarządem Gminnym w 2016 r.
Podsumowano również rok 2015. Za strażacką służbę (i to nie tylko za gaszenie pożarów, ale i pomoc przy najważniejszych gminnych imprezach – Dożynkach Gminnych, Dniach Gminy Wola Krzysztoporska) dziękowali przedstawiciele władz gminy.
Komendant gminny ZOSP RP Mirosław Jakubczyk przedstawił stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego w gminie i omówił najważniejsze zdarzenia, w których uczestniczyły poszczególne jednostki. Zwrócono m.in. uwagę na bardzo dużą liczbę działań ratowniczych w związku z pożarami stogów słomy pościerniskowej (podpalenia?) i koszty tych interwencji znacznie przekraczające wartość ratowanego mienia. Okazało się też, że najwięcej wyjazdów w tym roku odnotowała jednostka OSP w Woli Krzysztoporskiej.
Zatwierdzono również przyszłoroczny harmonogram zebrań sprawozdawczo-wyborczych i harmonogram inwentaryzacji mienia gminnego będącego w użytkowaniu jednostek, przygotowany przez koordynatora gminnych jednostek OSP Jana Czubałę.
Gospodarz spotkania – prezes OSP Mąkolice Stanisław Gniewaszewski przedstawił z kolei istotne problemy nurtujące podległą mu jednostkę. A te najważniejsze to dalszy remont domu ludowego oraz zakup sprzętu i wyposażenia strażackiego.
Był też czas na wspólną wigilijną wieczerzę, którą poprzedziła modlitwa za strażaków odmówiona przez księdza proboszcza parafii Bogdanów Wojciecha Gonerę. Nie zabrakło również drobnych upominków z rąk przedstawicieli władz gminy.